Znaczenie Wisły dla osadnictwa i gospodarki

Wisła i związany z nią system rzeczny – pomijając konfiguracje samego jej ujścia i delty – w obecnej postaci ukształtowały się po cofnięciu się lodowca na północ. Prawisła, wpadająca poprzednio do morza koło ujścia Łaby, odtąd zmierzała już do niego niego...

Wywiad z Markiem Chadzińskim

O Marku Chadzińskim można wiele opowiadać – mamy to szczęście, że weteran kajakarstwa sam był gotów podzielić się z nami najciekawszymi historiami. Ochoczo przyjął zaproszenie Krystiana Przewłockiego i odwiedził niedawno krakowskie Powiśle, aby zaspokoić ciekawość...
Głębokość rzeki Wisły

Głębokość rzeki Wisły

Prezentujemy poniżej oficjalne wyniki sondowania dna rzeki Wisły, na odcinku: od wylotu kanału Łączańskiego do stopnia Wodnego Przewóz. Badanie miało miejsce w marcu 2019 roku. Na wspomnianym odcinku, rzeka jest uregulowana, a jej brzegi w znacznej mierze zostały...

Kościół Bonifratrów

Kościół Bonifratrów-Kościół Świętej Trójcy w Krakowie Kościół Bonifratrów pod wezwaniem Świętej Trójcy należy do najpiękniejszych budowli barokowych Krakowa. Znajduje się w Krakowie przy ul. Krakowskiej 48. Ojcowie Bonifratrzy,którzy maja pod swoją opieką kościół...

Kościół Bożego Ciała

Kościół p.w. Bożego Ciała Po prawej stronie za drzewami widać Kościół Bożego Ciała, którego 70-metrowa wieża widocznie wzbija się ponad wszystkie inne budowle na Kazimierzu. Od XIV wieku kościół był wielokrotnie przebudowywany, a jego wnętrze charakteryzuje się...

Stopień wodny Dąbie

Stopień Wodny Dąbie Przed nami stopień wodny Dąbie, którego zadaniem jest regulowanie poziomu wody w rzece oraz dostarczanie energii elektrycznej. W 1911 roku w granice Krakowa została włączona wieś Dąbie. W latach 1957 – 1961 na Wiśle zbudowano stopień wodny. W 1966...

Galeria Kazimierz

Galeria Kazimierz – centrum handlowe Wybierając się na rejs Wisłą będziecie Państwo widzieli Galerię Kazimierz. Centrum handlowe, które powstało, co ciekawe, na terenie byłej rzeźni, znajduje się na lewym brzegu Wisły. Wbrew pozorom jest zlokalizowane nie w...

Wilga i Rudawa dwa dopływy Wisły

Wilga i Rudawa dopływy Wisły w Krakowie Wilga i Rudawa  są to dwie rzeki, które wpływają do rzeki Wisły na terenie miasta Krakowa. Wilga jest prawym dopływem, a Rudawa, lewym. Żegluga statkiem czy gondolą po Wiśle w Krakowie pozwoli obejrzeć te znane dopływy...

Rynek Podgórski w Krakowie

Rynek Podgórski w Krakowie Za Klasztorem Redemptorystów  znajduje się Kościół Św. Józefa położony na malowniczym Rynku Podgórskim wyznaczającym centrum Podgórza. Podgórze, które dawniej było osobnym miasteczkiem, na początku XIX wieku zostało włączone w granice...

Muzeum Tadeusza Kantora

Cricoteka – Muzeum Tadeusza kantora W efekcie rewitalizacji zabudowań Elektrowni Podgórskiej i budowy nowego obiektu przy ul. Nadwiślańskiej w Krakowie powstała wielofunkcyjna instytucja kultury: Muzeum Tadeusza Kantora. Cricoteka to specyficzne archiwum...