Klasztor Redemptorystów w Krakowie nad Wisłą

Po prawej stronie Wisły na horyzoncie widnieje klasztor Redemptorystów, p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, który znajduje się już na terenie dzielnicy Krakowa zwanej Podgórzem. Kościół Matki Boskiej Nieustającej Pomocy jest kościołem rzymskokatolickim, przyklasztornym zakonu Redemptorystów. Zaprojektował go Jan Sas Zubrzycki w stylu wczesnego gotyku z elementami romańskimi. Wybudowano go w latach 1905-1907, znajduje się w Podgórzu, przy ul. Zamoyskiego 56.

Świątynia postawiona została na planie krzyża łacińskiego, jest trójnawowa, posiada transept i wieżę.

Wybierając się na rejs gondolą po Wiśle z perspektywy wody dokładnie widać zarysy kościoła. Święty Jan Paweł II mieszkając w Krakowie często odwiedzał kościół zatrzymując się w nim na modlitwę, gdy pracował w kamieniołomach.