Kościół Bonifratrów-Kościół Świętej Trójcy w Krakowie

Kościół Bonifratów

Kościół Bonifratrów

Kościół Bonifratrów pod wezwaniem Świętej Trójcy należy do najpiękniejszych budowli barokowych Krakowa. Znajduje się w Krakowie przy ul. Krakowskiej 48.

Ojcowie Bonifratrzy,którzy maja pod swoją opieką kościół Bonifratrów, a  których klasztor widać po prawej stronie Wisły podczas rejsu po Wiśle, zajmują się opieką nad chorymi i od XVII wieku prowadzą przyklasztorny szpital. Po II Wojnie Światowej władze komunistyczne upaństwowiły szpital, który dopiero w 1997 roku powrócił na własność zakonników.

Bonifratrów do Polski sprowadzono w 1609 roku, wówczas po raz pierwszy ufundowano klasztor ze szpitalem na terenie Rzeczypospolitej. Zakon szpitalny św . Jana Grandego od kilkuset lat służy mieszkańcom Krakowa oraz ludziom przybyłym na ul. Krakowską pomocą i wsparciem w dziedzinie lecznictwa. Oprócz swojej głównej działalności Szpital Zakonu Bonifratrów prowadzi również poradnię ziołolecznictwa oraz aptekę farmaceutyczną. Zakon na podstawie receptur, zapisanych i przekazanych w archiwach zakonnych jest producentem różnego rodzaju ziół, maści i specyfików naturalnych dla potrzebujących pomocy.

Sami zakonnicy zgodnie mówią: „Naszą specjalnością są porady w zakresie leczenia ziołami. Mamy w tym wieloletnie doświadczenie gdyż czerpiemy z wiekowej tradycji ziołolecznictwa Zakonu Bonifratrów. W zakresie przyczyn i rozpoznawania chorób opieramy się na gruncie współczesnej wiedzy medycznej. Czynimy wszystko by jak najlepiej wspomóc powrót do zdrowia”.