Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

powstało dzięki fundacji założonej przez polskiego reżysera Andrzeja Wajdę oraz Krystynę Zachwatowicz. Zafascynowani sztuką japońską, zgromadził tam zbiory Feliksa Jasieńskiego ps. Manggha. W centrum odbywają się wystawy, projekcje filmów oraz kursy tematyczne, na przykład uczące sztuki orgiami lub ikebany.

muzeum manggha

manggha

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha zastało powołane do życia z inicjatywy Andrzeja Wajdy. W 1987 roku artysta został laureatem prestiżowej Nagrody Kioto przyznanej mu w uznaniu dla jego twórczości filmowej i teatralnej. Andrzej Wajda wraz z żoną Krystyną Zachwatowicz całą sumę przeznaczyli na założenie Fundacji Kyoto–Kraków. Celem Fundacji było wybudowanie powierzchni w której mogłyby być pokazywane kolekcje Feliksa Jasieńskiego, którą młody Wajda był niegdyś zafascynowany. Dało to podwaliny budowy centrum, którego wielkie otwarcie odbyło się w 1994 roku jako Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.W tym samym miejscu działała również wspomniana Fundacja im. Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz – Kyoto. Muzeum Sztuki Manggha było przez dziesięć lat oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie. Decyzją Ministra Kultury W roku 2005 muzeum otrzymało status państwowej instytucji kultury. Od roku 2007 Manggha działa jako placówka muzealna.

Poza licznymi wystawami sztuki i kultury Dalekiego Wschodu, teatrem, literaturą, filmem, religią Japonii i Dalekiego Wschodu muzeum prowadzi także wszechstronną działalność edukacyjną. Dla odwiedzających muzeum grup uczniów i studentów przygotowywane są specjalne zajęcia dydaktyczne pogłębiające wiedzę np. na temat Japonii czy samurajów. Muzeum nie zapomina o imprezach dla najmłodszych milusińskich, często związanych z japońskimi świętami. Najmłodsi poznają bajki i baśnie japońskie oraz obchodzą raz do roku japoński dzień dziecka Kodomo no hi. Zapraszamy serdecznie na to wyjątkowe święto.

Przy muzeum Manggha powstała w 1995 roku ogólnodostępna biblioteka, której księgozbiór oparty na katalogach i książkach popularnonaukowych dotyczących kultury i sztuki japońskiej. Obecnie obejmuje on ponad 2600 woluminów oraz ponad 600 czasopism podzielonych na działy.

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat aktualnej oferty zapraszamy na oficjalną stronę internetową Muzeum Sztuki Japońskiej Manggha.

Muzeum Manggha można podziwiać z pokładu naszych jednostek podczas rejsu po Wiśle w Krakowie.