Wilga i Rudawa dopływy Wisły w Krakowie

Wilga i Rudawa  są to dwie rzeki, które wpływają do rzeki Wisły na terenie miasta Krakowa. Wilga jest prawym dopływem, a Rudawa, lewym. Żegluga statkiem czy gondolą po Wiśle w Krakowie pozwoli obejrzeć te znane dopływy Wisły.

Wilga

już wcześniej wspomniany prawobrzeżny dopływ Wisły źródło znajduje się we wsi Raciborsko w powiecie wielickim. Rzeka silnie meandrująca uchodzi do Wisły w środkowej części bulwarów na terenie Krakowa, na Bulwarze Wołyńskim, w niedalekiej odległości od Mostu Retmańskiego. Jest to miejsce szczególnie cenne ze względu na ekspozycję zabytków i panoramy Krakowa, miejsce, które niegdyś stanowiło granicę pomiędzy odrębnymi miasta: Podgórzem, Kazimierzem i Krakowem. O znaczeniu Wilgi możemy dowiedzieć się więcej w opracowaniu o kierunkach zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa, który wyodrębniają dolinę Wilgi jako kluczowy obszar rozwoju kulturowego Krakowa i ma się znaleźć w :”strefie kształtowania środowiska przyrodniczego miasta oraz ma być objęta ochroną w formie parku rzecznego”.

Do szczególnie cennych zasobów środowiska przyrodniczego doliny Wilgi zaliczyć należy złoża wód mineralnych, które stały się podstawą rozwoju dwóch uzdrowisk  znajdujących się w granicach administracyjnych Krakowa- Swoszowic i Matecznego. Oba uzdrowiska łączy zielono-wodny korytarz Wilgi, sięgający aż do trzeciego uzdrowiska – Wieliczki.

Wilga na dzień dzisiejszy na terenie Krakowa jest rzeką uregulowaną na odcinku ujściowym na długości ok.1,2km. Dodatkowo jest zabezpieczona wałami cofkowymi, które sprawdzają się podczas powodzi i zabezpieczają miasto przed „wysoką wodą”. Obecnie jest niestety w poważnym stopniu zanieczyszczona, przy ujściu do Wisły jest zakwalifikowana do V klasy jakości wód.

Więcej informacji na stronach Wikipedii

 

Rudawa

rzeka znajdująca się w województwie małopolskim jest lewobrzeżnym dopływem Wisły. Wpływa do królowej polskich rzek na jej 75,4 km biegu na Bulwarze Rodła. Ujęcie wody w Mydlnikach stanowi jedno ze źródeł wody pitnej dla Krakowa.

Rudawa powstaje z połączenia dwóch małych rzeczek Krzeszówki i Rudawki, wypływających z Wyżyny Olkuskiej na południowo zachodnich krańcach wsi Rudawa. Przepływając przez Zabierzów i Grzbiet Tenczyński uchodzi na Zwierzyńcu koło klasztoru Sióstr Norbertanek do Wisły. Rzeka przepływa przez piękne, ciekawe geologicznie, przyrodniczo i krajobrazowo obszary Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego
oraz przez teren rezerwatu przyrody Skała Kmity.

Rudawa na terenie Krakowa  poprowadzona jest sztucznym korytem, które podobnie jak Wilga jest obwałowane, na których to wałach, po obu stronach rzeki można aktywnie spędzić czas: biegając, jeżdżąc na rowerze czy spacerując.

Rokrocznie u ujścia rzeki Rudawa organizuje się wielkanocny festyn zwany Emaus. W Wielki Poniedziałek. ulica Kościuszki jest na pewnym odcinku zamknięta dla ruchu komunikacji miejskiej, można swobodnie zagłębić się w kramach festynowych i wybrać coś dla siebie.

Więcej informacji na stronach Wikipedii