Cricoteka – Muzeum Tadeusza kantora

W efekcie rewitalizacji zabudowań Elektrowni Podgórskiej i budowy nowego obiektu przy ul. Nadwiślańskiej w Krakowie powstała wielofunkcyjna instytucja kultury: Muzeum Tadeusza Kantora.

Cricoteka to specyficzne archiwum dokumentujące dorobek Tadeusza Kantora i jego Teatru Cricot 2. Łączy w sobie rolę biblioteki, muzeum, galerii sztuki i ośrodka naukowego, których głównym celem jest popularyzowanie i rozwijanie myśli i idei tego wybitnego reżysera, scenografa, malarza i grafika. To oczekiwana od lat stała ekspozycja twórczości artysty. Ta sfera przygotowana została przez Tadeusza Kantora w ostatnich dziesięciu latach życia i pracy w Cricotece. Obiekty sceniczne, rekonstrukcje i rzeźby ukazujące najważniejsze etapy w twórczości artysty. Cricoteka, chcąc zachować w pamięci kolejnych pokoleń artystów idee zapoczątkowane w Teatrze Cricot 2 przez Kantora, od lat gromadzi setki obiektów, kostiumów i scenografii ze spektakli Teatru. Wśród zbiorów archiwum znajdują się również liczne pisma teoretyczne, projekty, rysunki Tadeusza Kantora. Występują w nich także dokumentacje, rejestracje wideo, scenariusze, recenzje, czasopisma i książki.

Zebrany w Cricotece dorobek Kantora jest stale opracowywany i rozbudowywany. Oprócz obszernego archiwum, przy Cricotece działa od prawie 20 lat galeria zlokalizowana w dawnej pracowni Kantora. W chwili obecnej Cricoteka dysponuje największą w Polsce i na świecie kolekcją dzieł Kantora. Składają się na nią zbiory własne (w tym kompletne przestrzenie sceniczne od „Umarłej klasy” do „Dziś są moje urodziny”, darowizny i depozyty. Jak dotąd, nie udało się w całości, czy choćby w większości zaprezentować kompletnej kolekcji, zarówno w Krakowie, jak i Polsce.

Zobacz rejsy po Wiśle w Krakowie.